Viden om knogleskanning
Forstå resultatet af din knogleskanning
Forstå resultatet af din knogleskanning

Når du er blevet undersøgt for osteoporose, har du sandsynligvis fået en knogleskanning i en DXA-skanner. DXA-skanneren måler indholdet af kalk i knoglerne ved hjælp af svage røntgenstråler. På den måde får man et mål for knoglemassen. Knoglemassen kaldes også for knoglemineraltæthed eller BMD, som står for Bone Mineral Density. Jo mere kalk, der er i knoglerne, jo stærkere er de.

Billede af en læge der sidder og analyserer DXA scanning
Forstå din T-score

Resultatet af skanningen er en T-score. T-scoren måler hvor meget, ens knoglemasse afviger fra knoglemassen hos en normal 30-årig af samme køn. Har du for eksempel en T-score på 0, så har du en knoglemasse som en person på 30 år af samme køn. Hvis T-scoren er mindre end 0, betyder det, at du har en lavere knoglemasse end en normal 30-årig af samme køn. Jo mere din T-score er i minus, jo lavere knoglemasse har du altså. Knoglemassen, og dermed T-scoren, falder gradvist efter 30-års alderen.

Du får normalt målt en T-score i hoften og i lænderyggen. Det er det laveste af de to tal, altså det, der er "mest minus", der er med til at afgøre, om du har osteoporose. Ved en T-score på -2,5, eller lavere, har du osteoporose. De fleste med osteoporose har en T-score mellem -2,5 og -4,0. Hvis T-scoren er let nedsat, det vil sige -1 eller derunder, men ikke nok til at tale om osteoporose, kalder man det osteopeni.

Tast din T-score

Under "Min side" kan du indtaste din T-score fra lænd og hofte fra din DXA-skanning. Du skal også indtaste din alder og klikke af, om du er mand eller kvinde. Herefter vil du få vist resultatet af din knogleskanning på en graf, der viser den normale udvikling for BMD i hhv. hofte og lænd. Du kan derved se, hvordan din knoglemasse ligger i forhold til andre kvinder eller mænd i samme aldersgruppe som dig. De tre grafer, der er på figuren, viser udviklingen af T-score i forhold til alder hos kvinder og mænd. Området mellem den øverste og den nederste linje er normalområdet. 

Hvis du har fået skannet dine knogler, men ikke kender din T-score, så kan du slå T-scoren op på sundhed.dk. Du skal logge ind med dit NemID og gå ind under "Sundhedsjournalen". Du kan også få oplyst din T-score ved at kontakte din læge eller den læge, der henviste dig til knogleskanningen. 

At taste din T-score kan hjælpe dig til at følge med i, hvordan din knoglemasse er i forhold til din alder og dit køn. Du kan også se, om du ligger i "rød", "gul" eller "grøn" zone, se figuren nedenfor. På den måde kan du følge med i, hvordan din knoglemasse udvikler sig, efter du eventuelt er startet på medicin mod osteoporose.

Billede viser grafen over den normale udvikling af BMD.

Figuren viser, hvordan knoglemassen falder med alderen. Knoglemassen kan blive så lav, at man får osteoporose (det røde felt). Blandt de allerældste har mange så lav knoglemasse, at de har osteoporose.


Tilbage