Et typisk forløb
Beskrivelse af hvordan du bliver undersøgt for osteoporose

Her er beskrevet et typisk forløb, hvis du skal undersøges for osteoporose. Dit forløb kan dog være anderledes end det, der er beskrevet her.

1. Du eller en læge får mistanke om osteoporose

Hvis der opstår mistanke om, at du kan have osteoporose, kan din læge bestille en tid til skanning af dine knogler. Aftal gerne med den, der bestiller din skanning, hvordan du får svar på den.

 • Hvorfor får man mistanke? I afsnittet Risikofaktorer for osteoporose kan du læse om, hvorfor man typisk får mistanke om osteoporose.
 • Hvad gør jeg hvis jeg selv får mistanke? Hvis du selv får mistanke om at have osteoporose, skal du bestille en tid til konsultation hos din praktiserende læge, som kan henvise dig videre, hvis det er relevant.


2. Sygehuset indkalder dig til skanning

Når en læge har bestilt en tid til knogleskanning, skal du vente på, at sygehuset indkalder dig.

 • Hvornår og hvordan indkaldes jeg til skanning? Du modtager et indkaldelsesbrev fra sygehuset enten i eBoks eller som fysisk brev i din postkasse. I brevet står der blandt andet på hvilket tidspunkt og på hvilket sygehus, du skal skannes, samt hvordan du skal forberede dig.
 • Hvordan foregår en knogleskanning? Du kan læse mere om hvordan en skanning foregår under afsnittet Hvordan bliver jeg undersøgt for osteoporose?.

  Billede af Køge sygehus
  3. Du skal have svar på din skanning hos en læge

  Du skal aftale med den læge, der bestilte skanningen, hvordan du får svar på, om du har osteoporose.

  • Hvordan får jeg svar på min skanning? Nogle gange giver den, der skanner dig, et foreløbigt svar på, hvad skanningen viser. Men det er altid lægen, som ud fra en samlet vurdering giver dig svar på, om du har osteoporose.
  • Hvornår får jeg svar på min skanning? Den, der skanner dig, vil typisk kunne fortælle dig hvor lang tid, du skal vente på at få svar.
  • Hvordan vurderes skanningsbilledet? Du kan læse mere om, hvordan skanningsbilledet vurderes i afsnittet Hvordan bliver jeg undersøgt for osteoporose?. Din endelige diagnose afhænger af en samlet vurdering.
  Læge der vurderer skanningsbillede
  4. Skal jeg have lavet andre undersøgelser?

  Hvis skanningsbilledet viser tegn på osteoporose, skal du ofte have taget blodprøver. Du skal eventuelt også have andre undersøgelser, for eksempel røntgenbilleder. I visse situationer udføres der, samtidig med skanningen, en vurdering af, om du har sammenfald i ryggen. Lægen, der giver dig svar på skanningen, fortæller dig, hvad der videre skal ske.

  • Hvad gør jeg, hvis jeg skal have taget blodprøver? Hvis du skal have taget blodprøver, så skal du aftale med den læge, der bestiller prøverne, hvor og hvornår prøverne skal tages, samt hvordan du får svar.
  Patient der får taget blodprøve
  5. Hvis skanningen viser, at du ikke har osteoporose

  Selvom skanningen viser, at du ikke har osteoporose, vil lægen i nogle tilfælde anbefale dig at passe særligt på dine knogler. Det afhænger af, hvorfor du blev undersøgt for osteoporose. Lægen taler med dig om, hvad du fremadrettet kan gøre. Du kan læse mere om, hvordan du kan styrke dine knogler gennem knoglevenlig livsstil her Knoglevenlig livsstil.

  6. Hvis skanningen viser, at du har osteoporose

  Hvis skanningen viser, at du har osteoporose, da vil lægen, der har henvist dig, tale med dig om, hvad du fremadrettet kan gøre samt hvilken behandling, der er relevant for dig. Du kan i øvrigt finde information om medicin og livsstil i den del af appen, der hedder "Til dig der har osteoporose". Der kan du få gode råd om fysisk aktivitet og træningsøvelser, der er tilpasset dig.


  Tilbage