Hvordan bliver jeg undersøgt for osteoporose?
Læs hvordan du kan blive undersøgt for osteoporose
Billede af en patient i en DXA skanner

Hvis din læge mistænker, at du har osteoporose, kan du henvises til en knogleskanning på et sygehus. Det kan du læse mere om i denne tekst.

En knogleskanning laves med en DXA-skanner. DXA-skanneren måler indholdet af kalk i knoglerne ved hjælp af svage røntgenstråler. På den måde får man et mål for knoglemassen. Knoglemassen kaldes også for knoglemineraltæthed eller BMD, som står for Bone Mineral Density. Jo mere kalk, der er i knoglerne, jo stærkere er de, og jo højere vil BMD være. Man får normalt målt knoglemassen i lænderyggen og i hoften.

Hvad betyder resultatet af en knogleskanning?

Resultatet af skanningen udtrykkes som en T-score. T-scoren måler hvor meget, ens knoglemasse afviger fra knoglemassen sammenlignet med en normal 30-årig af samme køn. Du kan læse mere om T-scoren nedenfor.

Har du en T-score på 0, så har du en knoglemasse som en gennemsnitlig person i 30-års alderen af samme køn. Hvis T-scoren er mindre end 0, betyder det, at du har en lavere knoglemasse end en normal 30-årig af samme køn. Knoglemassen, og derved T-scoren, falder gradvist efter 30-års alderen. Det er den laveste af de to målinger af T-scoren fra henholdsvis hoften og lænderyggen, der er med til at afgøre, om du har osteoporose.

Ved en T-score på -2,5 eller derunder, da har du osteoporose. Jo lavere T-scoren er, dvs. jo mere den er i minus, jo lavere er din knoglemasse. De fleste personer med osteoporose har en T-score mellem -2,5 og -4. Hvis T-scoren ligger mellem -1 og -2,5, da har du en lettere nedsat knoglemasse, såkaldt osteopeni. Osteopeni kræver ikke behandling, men gør det særligt relevant at leve knoglevenligt og give dine knogler de bedste muligheder for at forblive stærke. Læs mere om dette under Knoglevenlig livsstil, kost, kalk og D-vitamin.

Afhængigt af hvor tæt, T-scoren er på at vise osteoporose, vil man anbefale at gentage DXA-skanningen efter nogle år for at se, om tilstanden udvikler sig.

Figur der viser hvordan knoglemassen falder med alderen.

Figuren herover viser, hvordan knoglemassen falder med alderen. Knoglemassen kan blive så lav, at man får osteoporose. Blandt de allerældste har mange så lav knoglemasse, at de har osteoporose.

Du kan læse mere om undersøgelse for osteoporose under Et typisk forløb. Du kan læse mere om det videre forløb, efter der er påvist osteoporose ved en skanning, i den anden del af appen; "Til dig, der har osteoporose".


Tilbage